Úvod Úřední deska Úřední deska Údaje o nemovitostech
Údaje o nemovitostech PDF Tisk Email

Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona č. 256/ 2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem se stavem ke dni 1.10.2014, které se nacházejí na území obce Hradec nad Svitavou. Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem, zveřejněný na webových stránkých Úřadu spolu s výzvou a informací pro občany: http://www.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici-2140-0-85/, v třídění podle Územních pracovišť "Úřadu" a okresů, bude pravidelně čtvrtletně aktualizován.

Naposledy upraveno Pátek, 24 Říjen 2014 06:03